Innovatie van binnenuit

Website innovatiecentrum Imagine van Amarant

Amarant biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking en/of autisme in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. 

Een onderdeel van Amarant is het Innovatiecentrum Imagine. De missie van Imagine is om de kwaliteit van het leven van de Amarant cliënten en het werkplezier van onze zorgprofessionals te verbeteren, door kennis van zorg en technologie te delen en toe te passen in de praktijk.

Een eenvoudige structuur met grote blokken en text to speech proberen we een zo gebruiksvriendelijk mogelijke website te maken voor de doelgroep.

Gebruiksvriendelijkheid

Klaassen ontwerp heeft een warme band met Amarant en ontwierp èn bouwde de website voor het innovatiecentrum. Belangrijk hierbij was de mogelijkheid voor Amarant om zelf gemakkelijk dingen toe te kunnen voegen aan de website. Daarnaast is de intuïtieve gebruikerservaring een eis omdat cliënten gemakkelijk hun weg moeten kunnen vinden op de website.

Medewerkers, cliënten en/ of verwanten van cliënten kunnen ideeën of tips aandragen op de website. Het ideeën prikbord wordt zéér intensief gebruikt en leeft heel erg binnen de organisatie.   

De opzet van de ideeënbus is letterlijk een prikbord waar ideeën op achtergelaten kunnen worden.